LiiskaShaqooyinka

Shaqo / Job Waqti / Date
Ilaalada Madaxda
Wasaaradda Amniga
17-Feb-24
Xisaabiye Guud
Wasaaradda Maaliayadda
05-Feb-24
Darawal Gaadhi
Wasaaradda Gaadiidka
05-Feb-24