Ballanqaadka SSC Media
Jul-22-2023, 7:44 PM

SSC Media waxa ay uballanqaadaysaa dhammaan adeegsadayaasha SSC Media in aan xogtooda la gadin, cidna lala wadaagin (si sharci darro ah), iyo in xogtaas loo ilaaliyo sida ugu habboon ee ugu tayada sarraysa.

Cidda Helaysa Xogta

Xogta ay hesho SSC Media waxaa ogaankara mulkiilaha, maamulka, shaqaalaha qaar kamid ah, iyo ciddii nagala shaqaynaysa arrimaha SSC Media. Cidwalba oo ogaanaysa xogta waa cid SSC Media ay u ogolaatay ogaanshaha xogta, waana cid lahubinayo in ay raacayso hab dhaqanka ilaalinta xogta ee ay dejisay SSC Media. Cidda ogaanayso xogta waxaa kaliya oo ay ogaanaysaa inta ka khusaysa xogta ee sahlaysa danta laga leeyahay ogaanshaha xogtaas.

Dhinaca kale, xogta macmiilka waxaa ogaankara laamaha dowladda ee ay khusayso, kadib marka dowladdu ay soo marto dariiqa sharciga ah ee khuseeya xogta muwaadinka, sida: xukun maxkamad, codsi danbibaaris (ubaahan amar maxkamad), in macmiilka xogtiisa lagu badbaadinayo nolosha ama/iyo hantida ama/iyo sharafka cid si sharci ah umudan in loo adeegsado xogta macmiilka oo uu kujiro macmiilka ama/iyo cidkale, in xogta laga helayo dan qaran (gaar u ah Soomaalida ama/iyo Muslimiinta), ama/iyo in macmiilku uu fasaxo ogaanshaha xogtaas ee kuwa kor ku xusan ama/iyo cid aan ahayn kuwa kor ku xusan. Intaa wixii ka soo hadha, waxaa go'aan qaadashada gaar uleh SSC Media.