Adeegsiga Xogta
Jul-22-2023, 7:44 PM

Xogta ay hesho SSC Media waxaa kaliya oo loo adeegsadaa soo gudbinta iyo fududeynta adeegyada ama/iyo adeegisga SSC Media. Xogta macmiilka looma adeegsado lasocoshada ama/iyo dabagalka macmiilka. Haseyeeshee, xogta waa baranaa si aan u odorosno danaha macmiilka ama/iyo si aan ugu adeegno baahiyaha macmiilka, ama/iyo si aan isugu dayno in aan sare ugu qaadno tayada adeegyada aan bixino ama/iyo in aan daryeelno doonista macmiilka, sida helidda waxa la raadinayo, sheegidda halka ugu dhow ee laga helikaro, ama/iyo gorgorinta isbedelka qiimayaasha, IWM.